Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Talludden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Talludden 1198 13,7% 28,9% 18,1% 39,3% 6,2% 42,3% 57,7% 0,3% 1,0%
Summa 1198 13,7% 28,9% 18,1% 39,3% 6,2% 42,3% 57,7% 0,3% 1,0%

http://www.val.se