Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Runsbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Runsbäck 1536 14,0% 37,8% 21,0% 27,2% 7,2% 48,7% 51,3% 0,2% 0,8%
Summa 1536 14,0% 37,8% 21,0% 27,2% 7,2% 48,7% 51,3% 0,2% 0,8%

http://www.val.se