Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Järeda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järeda 498 13,1% 23,1% 27,5% 36,3% 7,8% 52,2% 47,8% 1,2% 1,0%
Summa 498 13,1% 23,1% 27,5% 36,3% 7,8% 52,2% 47,8% 1,2% 1,0%

http://www.val.se