Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vena 808 13,1% 25,1% 29,2% 32,5% 5,7% 50,4% 49,6% 0,7% 0,5%
Summa 808 13,1% 25,1% 29,2% 32,5% 5,7% 50,4% 49,6% 0,7% 0,5%

http://www.val.se