Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mönsterås Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mönsterås Centrum N 787 21,7% 21,7% 24,5% 32,0% 8,1% 46,8% 53,2% 0,4% 1,1%
Summa 787 21,7% 21,7% 24,5% 32,0% 8,1% 46,8% 53,2% 0,4% 1,1%

http://www.val.se