Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mönsterås Landsbygd S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mönsterås Landsbygd S 1001 12,9% 25,7% 24,8% 36,7% 5,6% 47,0% 53,0% 0,3% 1,0%
Summa 1001 12,9% 25,7% 24,8% 36,7% 5,6% 47,0% 53,0% 0,3% 1,0%

http://www.val.se