Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fliseryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fliseryd 1056 13,9% 31,0% 25,6% 29,5% 6,8% 51,2% 48,8% 0,7% 1,0%
Summa 1056 13,9% 31,0% 25,6% 29,5% 6,8% 51,2% 48,8% 0,7% 1,0%

http://www.val.se