Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Blomstermåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blomstermåla 1468 17,4% 29,2% 24,4% 29,1% 8,7% 52,2% 47,8% 0,2% 0,7%
Summa 1468 17,4% 29,2% 24,4% 29,1% 8,7% 52,2% 47,8% 0,2% 0,7%

http://www.val.se