Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Emmaboda norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Emmaboda norra 1418 15,7% 28,2% 26,5% 29,5% 8,5% 50,2% 49,8% 0,6% 1,5%
Summa 1418 15,7% 28,2% 26,5% 29,5% 8,5% 50,2% 49,8% 0,6% 1,5%

http://www.val.se