Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindås 1242 13,7% 29,2% 28,2% 28,9% 6,1% 51,9% 48,1% 0,6% 1,4%
Summa 1242 13,7% 29,2% 28,2% 28,9% 6,1% 51,9% 48,1% 0,6% 1,4%

http://www.val.se