Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Algutsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Algutsboda 1280 12,2% 22,1% 28,6% 37,1% 6,4% 52,4% 47,6% 3,0% 1,3%
Summa 1280 12,2% 22,1% 28,6% 37,1% 6,4% 52,4% 47,6% 3,0% 1,3%

http://www.val.se