Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malmen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malmen V 1547 47,1% 25,3% 16,3% 11,3% 18,4% 48,0% 52,0% 0,3% 1,8%
Summa 1547 47,1% 25,3% 16,3% 11,3% 18,4% 48,0% 52,0% 0,3% 1,8%

http://www.val.se