Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö 1726 31,3% 24,4% 20,0% 24,2% 9,5% 46,2% 53,8% 0,2% 1,6%
Summa 1726 31,3% 24,4% 20,0% 24,2% 9,5% 46,2% 53,8% 0,2% 1,6%

http://www.val.se