Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ängö-Varvsholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ängö-Varvsholmen 1119 19,7% 23,3% 27,2% 29,8% 7,2% 49,2% 50,8% 0,2% 2,8%
Summa 1119 19,7% 23,3% 27,2% 29,8% 7,2% 49,2% 50,8% 0,2% 2,8%

http://www.val.se