Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindsdal NV-Förlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindsdal NV-Förlösa 1174 15,8% 37,4% 22,9% 23,9% 8,9% 51,6% 48,4% 0,3% 1,4%
Summa 1174 15,8% 37,4% 22,9% 23,9% 8,9% 51,6% 48,4% 0,3% 1,4%

http://www.val.se