Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindsdal NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindsdal NO 1143 14,0% 30,8% 22,3% 32,9% 7,0% 46,6% 53,4% 0,5% 0,7%
Summa 1143 14,0% 30,8% 22,3% 32,9% 7,0% 46,6% 53,4% 0,5% 0,7%

http://www.val.se