Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindsdal SV-Kläckeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindsdal SV-Kläckeberga 1156 14,3% 37,6% 18,8% 29,3% 7,4% 49,7% 50,3% 0,2% 0,6%
Summa 1156 14,3% 37,6% 18,8% 29,3% 7,4% 49,7% 50,3% 0,2% 0,6%

http://www.val.se