Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smedby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby V 904 23,1% 32,0% 27,8% 17,1% 11,0% 49,9% 50,1% 0,1% 1,3%
Summa 904 23,1% 32,0% 27,8% 17,1% 11,0% 49,9% 50,1% 0,1% 1,3%

http://www.val.se