Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna 1267 15,3% 38,2% 23,8% 22,7% 7,3% 49,3% 50,7% 0,3% 1,3%
Summa 1267 15,3% 38,2% 23,8% 22,7% 7,3% 49,3% 50,7% 0,3% 1,3%

http://www.val.se