Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Läckeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Läckeby 1287 17,1% 36,2% 24,8% 21,9% 7,5% 51,8% 48,2% 0,2% 1,1%
Summa 1287 17,1% 36,2% 24,8% 21,9% 7,5% 51,8% 48,2% 0,2% 1,1%

http://www.val.se