Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trekanten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trekanten 1629 15,5% 40,1% 22,8% 21,5% 6,9% 51,0% 49,0% 0,4% 0,8%
Summa 1629 15,5% 40,1% 22,8% 21,5% 6,9% 51,0% 49,0% 0,4% 0,8%

http://www.val.se