Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hagby Vassmolösa S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hagby Vassmolösa S 1425 13,3% 29,3% 26,9% 30,5% 4,9% 52,6% 47,4% 0,8% 1,3%
Summa 1425 13,3% 29,3% 26,9% 30,5% 4,9% 52,6% 47,4% 0,8% 1,3%

http://www.val.se