Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Halltorp-Voxtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Halltorp-Voxtorp 767 14,3% 31,9% 25,6% 28,2% 7,0% 48,9% 51,1% 0,9% 1,3%
Summa 767 14,3% 31,9% 25,6% 28,2% 7,0% 48,9% 51,1% 0,9% 1,3%

http://www.val.se