Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla stan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla stan 1342 25,3% 26,8% 22,6% 25,3% 9,9% 44,2% 55,8% 0,1% 1,8%
Summa 1342 25,3% 26,8% 22,6% 25,3% 9,9% 44,2% 55,8% 0,1% 1,8%

http://www.val.se