Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandås-Stensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandås-Stensberg 1666 33,0% 26,8% 19,3% 20,9% 11,4% 46,7% 53,3% 0,1% 1,7%
Summa 1666 33,0% 26,8% 19,3% 20,9% 11,4% 46,7% 53,3% 0,1% 1,7%

http://www.val.se