Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tegelviken-Johannesborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tegelviken-Johannesborg 1328 25,1% 33,5% 22,4% 19,1% 10,9% 50,1% 49,9% 0,2% 1,3%
Summa 1328 25,1% 33,5% 22,4% 19,1% 10,9% 50,1% 49,9% 0,2% 1,3%

http://www.val.se