Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrgårdsgärdet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrgårdsgärdet V 1021 31,0% 24,6% 17,2% 27,2% 10,6% 45,4% 54,6% 0,4% 1,6%
Summa 1021 31,0% 24,6% 17,2% 27,2% 10,6% 45,4% 54,6% 0,4% 1,6%

http://www.val.se