Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oxhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oxhagen 1361 36,4% 26,2% 17,1% 20,4% 10,1% 49,7% 50,3% 0,4% 1,9%
Summa 1361 36,4% 26,2% 17,1% 20,4% 10,1% 49,7% 50,3% 0,4% 1,9%

http://www.val.se