Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Getingen-Tallhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Getingen-Tallhagen 973 30,8% 26,1% 22,5% 20,6% 15,8% 48,8% 51,2% 0,2% 1,5%
Summa 973 30,8% 26,1% 22,5% 20,6% 15,8% 48,8% 51,2% 0,2% 1,5%

http://www.val.se