Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skälby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skälby 860 29,1% 21,3% 14,7% 35,0% 9,2% 47,1% 52,9% 0,2% 1,2%
Summa 860 29,1% 21,3% 14,7% 35,0% 9,2% 47,1% 52,9% 0,2% 1,2%

http://www.val.se