Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djurängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djurängen Ö 835 21,9% 20,0% 19,2% 38,9% 6,5% 44,1% 55,9%   1,3%
Summa 835 21,9% 20,0% 19,2% 38,9% 6,5% 44,1% 55,9% 1,3%

http://www.val.se