Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga Centrum 1660 24,8% 21,4% 20,1% 33,7% 9,8% 46,0% 54,0% 0,3% 1,1%
Summa 1660 24,8% 21,4% 20,1% 33,7% 9,8% 46,0% 54,0% 0,3% 1,1%

http://www.val.se