Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrliden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrliden V 1178 25,0% 32,6% 24,4% 18,1% 8,3% 50,9% 49,1% 0,8% 2,0%
Summa 1178 25,0% 32,6% 24,4% 18,1% 8,3% 50,9% 49,1% 0,8% 2,0%

http://www.val.se