Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Björkenäs mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkenäs mfl 1049 10,7% 23,6% 27,5% 38,2% 6,0% 48,2% 51,8% 0,7% 1,7%
Summa 1049 10,7% 23,6% 27,5% 38,2% 6,0% 48,2% 51,8% 0,7% 1,7%

http://www.val.se