Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nybro 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 1 1534 22,0% 17,8% 15,9% 44,3% 8,5% 43,9% 56,1% 0,5% 1,9%
Summa 1534 22,0% 17,8% 15,9% 44,3% 8,5% 43,9% 56,1% 0,5% 1,9%

http://www.val.se