Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nybro 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 2 1150 25,6% 26,6% 20,3% 27,5% 9,7% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%
Summa 1150 25,6% 26,6% 20,3% 27,5% 9,7% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%

http://www.val.se