Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nybro 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 3 1087 29,3% 26,7% 23,1% 20,9% 14,5% 51,4% 48,6% 0,7% 1,3%
Summa 1087 29,3% 26,7% 23,1% 20,9% 14,5% 51,4% 48,6% 0,7% 1,3%

http://www.val.se