Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nybro 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 4 1296 24,2% 23,1% 19,8% 32,9% 8,5% 49,8% 50,2% 0,2% 0,4%
Summa 1296 24,2% 23,1% 19,8% 32,9% 8,5% 49,8% 50,2% 0,2% 0,4%

http://www.val.se