Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kråksmåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kråksmåla 500 6,6% 27,0% 26,6% 39,8% 3,6% 51,6% 48,4% 2,8% 1,2%
Summa 500 6,6% 27,0% 26,6% 39,8% 3,6% 51,6% 48,4% 2,8% 1,2%

http://www.val.se