Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristvalla 523 8,8% 32,3% 28,1% 30,8% 3,6% 53,7% 46,3% 1,0% 1,1%
Summa 523 8,8% 32,3% 28,1% 30,8% 3,6% 53,7% 46,3% 1,0% 1,1%

http://www.val.se