Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Madesjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Madesjö 1 1410 15,0% 27,9% 28,9% 28,2% 7,2% 51,1% 48,9% 0,3% 1,0%
Summa 1410 15,0% 27,9% 28,9% 28,2% 7,2% 51,1% 48,9% 0,3% 1,0%

http://www.val.se