Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Madesjö 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Madesjö 2 1265 15,8% 31,0% 26,3% 26,9% 6,2% 52,1% 47,9% 0,8% 1,2%
Summa 1265 15,8% 31,0% 26,3% 26,9% 6,2% 52,1% 47,9% 0,8% 1,2%

http://www.val.se