Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kolberga-Mockebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kolberga-Mockebo 1451 13,4% 38,8% 21,3% 26,5% 7,6% 50,7% 49,3% 0,4% 2,1%
Summa 1451 13,4% 38,8% 21,3% 26,5% 7,6% 50,7% 49,3% 0,4% 2,1%

http://www.val.se