Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Humlekärrshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Humlekärrshult 1014 23,0% 34,0% 21,4% 21,6% 9,0% 51,4% 48,6% 0,2% 0,5%
Summa 1014 23,0% 34,0% 21,4% 21,6% 9,0% 51,4% 48,6% 0,2% 0,5%

http://www.val.se