Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtorn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtorn 1361 20,1% 27,5% 25,0% 27,5% 7,7% 49,6% 50,4% 0,6% 0,7%
Summa 1361 20,1% 27,5% 25,0% 27,5% 7,7% 49,6% 50,4% 0,6% 0,7%

http://www.val.se