Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Solbacka-Åsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Solbacka-Åsa 1314 16,7% 22,6% 20,2% 40,5% 5,9% 46,2% 53,8% 0,4% 0,8%
Summa 1314 16,7% 22,6% 20,2% 40,5% 5,9% 46,2% 53,8% 0,4% 0,8%

http://www.val.se