Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertorn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertorn 1078 17,8% 30,2% 23,1% 28,8% 7,2% 51,1% 48,9% 0,2% 0,6%
Summa 1078 17,8% 30,2% 23,1% 28,8% 7,2% 51,1% 48,9% 0,2% 0,6%

http://www.val.se