Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gröndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gröndal 855 20,0% 29,7% 24,6% 25,7% 7,8% 49,4% 50,6% 1,1% 1,9%
Summa 855 20,0% 29,7% 24,6% 25,7% 7,8% 49,4% 50,6% 1,1% 1,9%

http://www.val.se