Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristineberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristineberg Ö 1743 16,8% 32,7% 22,3% 28,3% 8,1% 51,0% 49,0% 0,5% 1,3%
Summa 1743 16,8% 32,7% 22,3% 28,3% 8,1% 51,0% 49,0% 0,5% 1,3%

http://www.val.se