Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristineberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristineberg V 999 17,2% 31,2% 24,4% 27,1% 6,9% 52,0% 48,0% 0,2% 0,8%
Summa 999 17,2% 31,2% 24,4% 27,1% 6,9% 52,0% 48,0% 0,2% 0,8%

http://www.val.se